Er zijn verschillende vormen van huiswerkbegeleiding:
• Huiswerkklas
• intensieve huiswerkbegeleiding/vakbegeleiding
• bijles voor bepaalde vakken

Een combinatie van de verschillende begeleidingsvormen is mogelijk.

De werkwijze van ons is gericht op het verbeteren van de studievaardigheden van de leerling, waardoor de leerling meer zelfvertrouwen krijgt en het studieresultaat zal verbeteren. Huiswerkinstituut KnowHow biedt leerlingen uit het voortgezet onderwijs begeleiding bij hun studie. De leerlingen kunnen in een positieve omgeving het huiswerk maken en leren.

De verschillende begeleidingsvormen zijn zeer verschillend wat betreft inhoud en is aangepast aan de specifieke vragen van de leerling.

KnowHow biedt de volgende ondersteuning:

• Aandacht voor planning van huis- en leerwerk.
• Versterking en verbetering van studievaardigheden
• Begeleiding door docenten met ervaring in het voortgezet onderwijs en docenten in opleiding.
• Mogelijkheid tot het stellen van vragen en het overhoren van de leerstof
• Positief klimaat
• Regelmatig contact met ouders en school
• Onze manier van werken is er op gericht, dat de begeleider zichzelf uiteindelijk overbodig maakt.

Samenwerking met ouders

Goede huiswerkbegeleiding kan niet zonder de medewerking van de scholier en van zijn of haar ouders. Wij stellen goede communicatie met de ouders dan ook zeer op prijs.