Privacy verklaring HWI KnowHow

ALGEMEEN

HWI KnowHow respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Door uw persoonsgegevens te verstrekken via het inschrijfformulier op de website gaat u ermee akkoord dat HWI KnowHow uw gegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring gebruikt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten geleverd door HWI KnowHow.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

HWI KnowHow verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan HWI KnowHow verstrekt. HWI KnowHow verwerkt de volgende persoonsgegevens:
· Voor- en achternaam van cliënt en/of aanmelder.
· Geboortedatum van cliënt en/of aanmelder.
· Adresgegevens van cliënt en/of aanmelder.
· Telefoonnummer van cliënt en/of aanmelder.
· E-mailadres van cliënt en/of aanmelder.
· Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de aanmelding of hulpvraag van de cliënt.
· Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan HWI KnowHow.
· Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

 VOOR WELKE DOELEN VERWERKT HWI KNOWHOW DEZE PERSOONSGEGEVENS?

HWI KnowHow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
· Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst ter uitvoering van de door ons geleverde diensten studiebegeleiding, bijles, coaching.

HOE LANG BEWAART HWI KNOWHOW GEGEVENS?
HWI KnowHow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden naar de richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
HWI KnowHow verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van uitwisseling van gegevens is HWI KnowHow verplicht u hiervan op de hoogte te stellen en toestemming aan u te vragen. HWI KnowHow zal nooit gegevens delen zonder expliciete toestemming.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van uw persoonsgegevens. Indien U gebruik wil maken van deze rechten of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt een verzoek  sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. HWI KnowHow zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Een wijziging of intrekking van uw gegevens zal ook worden doorgegeven aan eventuele derden met wie uw informatie met uw toestemming is gedeeld.

BEVEILIGEN
HWI KnowHow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HWI KnowHow maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
HWI KnowHow behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Stevensbeek, 10-03-2015
Update: 16-07-2019