Een aanmelding voor de intensieve huiswerkbegeleiding, de individuele begeleiding of bijles, wordt voorafgegaan door een intake-gesprek met KnowHow en leerling en ouders/verzorgers.

Tijdens dit gesprek wordt besproken welke vorm van begeleiding het beste past bij de vraag voor uw kind.

De volgende aspecten worden besproken;

• Welke moeilijkheden ervaart de leerling?
• Welke leergewoonten heeft de leerling?
• Hoe is het huidige agendagebruik?
• Hoe plant de leerling zijn tijd in?
• Welke vakken verdienen extra aandacht?

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.