Huiswerk onder toezicht maken en leren.
Deze vorm van begeleiding verwacht voldoende zelfstandigheid en motivatie van de leerling. Hij/zij komt twee, drie of vier middagen per week bij KnowHow om huiswerk te maken en het leerwerk te leren.
De leerling maakt een planning op het huiswerkschema, dat via KnowHow wordt verstrekt. Daarna gaat hij/zij zelfstandig en in stilte aan het werk. Zijn er vragen dan kunnen deze altijd aan de begeleider gesteld worden.

 

Intensieve huiswerkbegeleiding

Leren kun je leren.

Soms heeft een leerling gedurende enige tijd meer hulp en begeleiding nodig. Tijdens de begeleiding zijn er minimaal twee of meer begeleiders aanwezig om de leerlingen op weg te helpen en te ondersteunen.

We begeleiden de leerlingen bij:

• Het plannen en structureren van huiswerk.
• Het overhoren en controleren van maak- en leerwerk.
• Het motiveren voor het maken van huiswerk, zowel tijdens de begeleiding als thuis.
• Het aanpakken van het leren van toetsen.
• Het maken van verslagen en werkstukken.
• Het aanleren van studievaardigheden
• De uitleg en verwerking voor de taalvakken Nederlands, Engels, Frans en Duits.
• De uitleg en verwerking van de exacte vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde
• De uitleg en verwerking van de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en economie.